Accommodatie

Manege Akenburg

Manege Akenburg

Menvereniging Tussen Wad en Duin maakt gebruik van manege Akenburg.
Dit is een overdekte manege, gelegen aan de Akenbuurt, nabij Den Burg.

Stichting Overdekte Manege Texel (SOMT) beheert en exploiteert de accommodatie.
Ook Rijvereniging Waddenruiters/ Kleppertjes maakt hier gebruik van.
Beide verenigingen geven op bepaalde tijden instructie en organiseren wedstrijden.
De lestijden en bakbezetting kunt u terugvinden op de website van de manege.

Zowel leden, als niet-leden kunnen een (jaar)abonnement aanschaffen. Daarmee heb je de mogelijkheid om individueel gebruik te maken van de overdekte manege, de buitenbakken en in de zomermaanden (1 april t/m 30 september) het veld naast de manege. Uiteraard alleen als de conditie van de grasmat het toelaat.

Indien de accommodatie niet is afgehuurd, kan er door abonnementhouders gebruik van worden gemaakt.

Voorrangsuren
Voor de menners onder de abonnementhouders heeft de SOMT voorrangsuren ingesteld. Deze uren zijn ook op hun website terug te vinden.
Toch probeert de SOMT het gezamenlijk rijden van de ruiters en menners te stimuleren. Ook buiten de voorrangsuren. Daarom is er de zgn. 20-minuten regeling overeengekomen.
Deze regeling houdt in, dat ruiters en menners tegelijkertijd gebruik kunnen maken van dezelfde (binnen/buiten)bak, mits dit door de abonnementhouder die op dat moment voorrang heeft, geaccepteerd wordt. Mocht de voorranghebbende abonnementhouder het gezamenlijk rijden niet goedvinden, of is het samen rijden vanwege andere redenen geen optie, dan krijgt de niet-voorranghebbende ruiter of menner 20 minuten de tijd om zijn programma af te maken en de bak te verlaten.

Meer info: Manege Akenburg