Wedstrijddisciplines

Onze vereniging organiseert jaarlijks o.a. dressuur- en vaardigheidswedstrijden, een Indoormarathon en een Samengestelde Menwedstrijd.

Hieronder staat een korte beschrijving van elk van deze disciplines.
Voor meer informatie en de reglementen KNHS Wedstrijdreglement Mennen

Let op!
Spoorbreedte aanpassing voor vaardigheidswedstrijden – Wijziging per 1 januari 2013 (art. 411, lid 2e)
Voor alle A-pony-aanspanningen geldt dat de minimale spoorbreedte van het rijtuig 110cm. moet zijn. Voor alle overige aanspanningen geldt dat de spoorbreedte tenminste 125cm. moet zijn. De spoorbreedte wordt gemeten vanaf de grond bij de achterwielen.

De spoorbreedte van de rijtuigen tijdens dressuurwedstrijden is vrij voor alle aanspanningen.

Dressuur

Een dressuurproef wordt in een rijbaan gereden (binnen of buiten) en bestaat uit verschillende verplichte figuren. Elke proef bestaat uit 25 tot 30 onderdelen, welke door de jury beoordeeld worden. Per onderdeel kent de jury punten toe. Is de gehele proef voldoende beoordeeld, dan behaalt de combinatie een winstpunt.

Zodra er voldoende winstpunten behaald zijn, is het mogelijk over te stappen naar een hogere dressuurklasse.

Winstpunten
Bij een totaal van 60% tot 65% van het max. te behalen punten = 1 winstpunt
Bij een totaal van 65% tot 70% van het max. te behalen punten = 2 winstpunten
Bij een totaal van 70% of meer van het max. te behalen punten = 3 winstpunten
De Klasse B t/m M is het max. te behalen punten meestal 300; dus 180-194 punten is 1 winstpunt.

Promotieregeling Dressuur
Klasse B: promotie naar Klasse L mag bij 5 winstpunten en moet bij 20 winstpunten
Klasse L: promotie naar Klasse M mag bij 10 winstpunten en moet bij 30 winstpunten
Klasse M: promotie naar Klasse Z mag bij 10 winstpunten en moet bij 30 winstpunten
Klasse Z: promotie naar Klasse ZZ mag bij 10 winstpunten en moet bij 30 winstpunten

Niet iedere rijbaan is even groot, de te rijden proeven zijn daar op afgestemd.
Daarnaast schrijft de KNHS gedurende het jaar verschillende proeven voor. Zie voor protocollen (proeven) en maandindeling: KNHS menprotocollen

Inschrijfformulier-mennen-dressuur_vaardigheid

Vaardigheid

Bij de vaardigheid wordt een parcours uitgezet met pylonen, waarop ballen zijn gelegd. Het is de bedoeling om het parcours in de juiste nummervolgorde af te leggen. Voor het afwerpen van een bal krijgt men 3 strafpunten en ook voor het buiten de toegestane tijd rijden worden strafpunten toegekend.
Vaardigheidswedstrijden kunnen gereden worden in L, M, Z en ZZ

Winstpunten in de Klasse L
Foutloos parcours en voldoende voor de wijze van rijden = 2 winstpunten
0,5 t/m 4 strafpunten = 1 winstpunt
Winstpunten in de Klassen M, Z en ZZ
Foutloos parcours = 2 winstpunten
0,5 t/m 4 strafpunten = 1 winstpunt

Verliespunten
14 strafpunten boven het aantal van de winnaar = 1 verliespunt
het rijden van een verkeerd parcours = 1 verliespunt
28 strafpunten boven het aantal van de winnaar = 2 verliespunten
alle uitsluitingen (m.u.v. kreupelheid) = 2 verliespunten

Promotieregeling Vaardigheid
Klasse L: promotie naar Klasse M mag bij 10 winstpunten en moet bij 20 winstpunten
Klasse M: promotie naar Klasse Z mag bij 10 winstpunten en moet bij 20 winstpunten
Klasse Z: promotie naar Klasse ZZ mag bij 10 winstpunten en moet bij 20 winstpunten

Verliespunten
In de Klasse L worden geen verliespunten geregistreerd.

Inschrijfformulier-mennen-dressuur_vaardigheid

Samengestelde Menwedstrijd (SMW)

Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit 3 onderdelen: dressuur (A), marathon (B) en vaardigheid (C).

De uitslagen zijn lastig te berekenen, met diverse omrekeningsfactoren. Hieronder een verkorte uitleg.
Wij verwijzen u voor het gehele reglement naar de KNHS site.

Dressuur (A)
De beoordeling van de dressuur omgerekend naar strafpunten.
Klasse 1, 2 en 3: totaal te behalen punten 250, coëfficiënt 0.64.

Voorbeeld
Deelnemer haalt bij jury 1 164 punten en bij jury 2 174 punten. Het niet behaalde aantal
punten is 86 + 76 = 162 : 2 = 81 x 0.64 = 51.84  Strafpunten voor de dressuur is dan 51.84.

Marathon (B)
In dit onderdeel kan men op 2 manieren strafpunten krijgen:
1. In alle trajecten wordt tijdsoverschrijding bestraft met 0,2 strafpunten per begonnen seconde boven de toegestane tijd.
2. De som van alle hindernistijden wordt vermenigvuldigd met 0,2 strafpunt, om de totale tijdstrafpunten in de hindernissen vast te stellen.

Vaardigheid (C)
De lengte van het parcours van de vaardigheid wordt gemeten, daar wordt voor elke klasse een toegestane tijd aan verbonden.
Voor overschrijding van de toegestane tijd geldt 0,5 strafpunten per begonnen seconde.
Voor iedere afgeworpen bal krijgt men 3 strafpunten.

Einduitslag
De strafpunten in de dressuur, marathon en vaardigheid worden bij elkaar opgeteld.

In alle onderdelen is het mogelijk dat er extra strafpunten worden toegekend, bv. het niet-dragen van hoofddeksel, schootskleed of handschoenen. Ook voor het verliezen van de zweep of het vroegtijdig neerzetten daarvan krijgt men strafpunten. Ook het afstijgen van de groom,  en hulp van derden wordt bestraft. Zo zijn er meer maatregelen die genomen kunnen worden.

Winstpunten bij 6 hindernissen in Klasse 1, 2 en 3 – – enkel- en dubbelspan
(voor tandem en 4-span gelden andere normen)
3 winstpunten 0-130.99 strafpunten
2 winstpunten 131 – 140.99 strafpunten
1 winstpunt 141 – 160.99 strafpunten

Wanneer bij de dressuur minder dan 50% van het maximaal te behalen punten is behaald, kan er over de gehele wedstrijd geen enkel winstpunt worden verkregen.

Verliespunten
Vanaf 201 strafpunten worden verliespunten toegekend.

Promotieregeling SMW
Klasse 1: promotie naar Klasse 2 mag bij 15 winstpunten en moet bij 25 winstpunten
Klasse 2: promotie naar Klasse 3 mag bij 15 winstpunten en moet bij 25 winstpunten
Klasse 3: promotie naar Klasse 4 mag bij 25 winstpunten (promotie naar Klasse 4 niet verplicht)

Het is raadzaam om kennis te nemen van het reglement voorafgaand aan de wedstrijd.