Menvereniging Tussen Wad en Duin

Welkom!

Wij vinden het leuk dat u geïnteresseerd bent in onze menvereniging en dat u onze website bezoekt.

Op deze site vindt u veel algemene informatie over de vereniging en de mensport.

Bovendien proberen we geregeld nieuwe berichten, verslagen en/of foto’s te plaatsen.

Inbreng van onze leden stellen we hierbij bijzonder op prijs.

Wij wensen iedereen veel leesplezier.

 

Het bestuur:

Jaap Lap, voorzitter
mail: voorzitter@wadenduin.nl
Frouwke Eelman, secretaris
mail: secretaris@wadenduin.nl
Paul Esselman (interim penningmeester)
mail: penningmeester@wadenduin.nl
Elles de Haan
Bernadette Schipper

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacywet)
Het bestuur van menvereniging Tussen Wad en Duin houdt een ledenbestand bij.
In dit ledenbestaand staan persoonsgegevens die alleen door bestuursleden gebruikt worden, deze worden niet aan derden verstrekt.
Het bestuur gebruikt deze gegevens om de leden op de hoogte te brengen van de activiteiten van de vereniging en/of activiteiten die verband houden met de sport.
Daarnaast gebruikt het bestuur de persoonsgegevens voor het versturen van de contributienota.

Persoonsgegevens van niet-leden welke verkregen zijn middels communicatie, worden alleen door het desbetreffende bestuurslid en in slechts in genoemde communicatie gebruikt, tenzij er toestemming voor wordt gegeven om deze gegevens aan anderen te verstrekken.