Ledeninformatie

Algemene informatie

Onze vereniging bestaat uit zo’n 65 leden, in de leeftijd variërend in de leeftijd van 12 tot 75 jaar!

Wij verzorgen menlessen en organiseren wedstrijden en activiteiten. De mensport is zeer divers en we proberen zoveel mogelijk alle takken van deze sport aan bod te laten komen.
Dressuur, vaardigheid, SMW, ringsteken staan jaarlijks op het programma.
Het bestuur onderstreept het belang van een actieve vereniging, daarom wordt het zeer op prijs gesteld als de leden hieraan meedoen.

Via deze website en de mail worden de leden op de hoogte gesteld van informatie en mededelingen. Ook onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement staan op de website. Van de leden wordt verwacht dat zij hiervan kennis hebben genomen.

Nieuwe leden

Aanmelden voor het lidmaatschap kan schriftelijk bij de secretaris van de vereniging.
Indien de betrokkene jonger is dan 18 jaar (jeugdlid), dan moet het aanmeldingsformulier door een ouder ondertekend worden.

Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in, dat men lid wordt van de KNHS. De aanmelding hiervan zal door het bestuur gedaan worden.

Kosten lidmaatschap

Lidmaatschap volwassenen € 60,- per jaar.
Jeugdlidmaatschap  € 25,- per jaar.
(tarieven 2017)

Inschrijfformulier Wad en Duin

Afmelden lidmaatschap

Afmeldingen moeten vóór 20 november door het secretariaat ontvangen zijn. De secretaris zorgt voor afmelding bij de KNHS. Afmeldingen die op of na 1 december door de KNHS worden ontvangen, kunnen niet meer worden verwerkt. De kosten voor het nieuwe jaar blijven dan dus aan de KNHS verschuldigd.